ຕິດຕາມບ້ານຂອງທ່ານຜ່ານທາງSmart Phone

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມແລະກວດສອບເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ.

ເຊັນເຊີປະຕູສໍາລັບຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ດອກໄຟທຸກດອກຈະຮຸ່ງ – ກະດິ່ງເຕືອນຈະດັ່ງຂຶ້ນທັນທີເມື່ອພົບການບຸກລຸກ.

ມີການປະສານດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂອື່ນໆ

ລະບົບເຊັນເຊີຈະເປີດໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໆເຊັ່ນດອກໄຟ, ກະດິ່ງ,ດອກໄຟໝູນເມື່ອໄດ້ຮັບການບຸກລຸກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນໄປຫາ smartPhone ຂອງທ່ານ.

ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄຟໃຫ້ທ່ານໃນເວລານອນ

ເຊັນເຊີປະຕູສໍາລັບຄວາມປອດໄພ

ເປັນຜະລິດຕະພັນທໍາອິດຢູ່ຫວຽດນາມໃນບັນດາຂົງເຂດອຸປະກອນສະມາດໂຮມທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຂອງເອີຣົບ – CE.

ຊຸດຜະລິດຕະພັນສໍາລັບການແກ້ໄຂ

ຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າ

ຄວບຄຸມສູນກາງ

ສະວິດຂອບອາລູມີນຽມ

ສະວິດຂອບສີທອງ

ບັນດາການແກ້ໄຂອື່ນໆ

Google HOME -ຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າ

ລະບົບຄວບຄຸມແສງອັດສະລິຍະ

ຄວບຄຸມຜ້າມ່ານອັດຕະໂນມັດ

ລະບົບຄວບຄຸມແອ-ໂທລະສັບ

ເປີດ/ປິດເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ

ລະບົບປ້ອງກັນຂະໂມຍ

ລຳໂພງຫຼາຍໂຊນ

ການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ດອກໄຟ LED16 ລ້ານສີ