ຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າ

ຄວບຄຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ

Hey google, เปีดไฟห้องนอน

ສັ່ງເປີດ/ປິດດອກໄຟດ້ວຍສຽງເວົ້າ.

ໜ້າທີ່ຂອງ Google Home

ຫຼິ້ນເພງທີ່ທ່ານມັກຟັງ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນຕ່າງໆໃນເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍສຽງເວົ້າ.
ຕັ້ງເວລາເຮັດວຽກໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນເຮືອນ.
ກວດສອບການປິດເປີດເປີດ / ປິດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Okay Google, เปีดเพลง...

ຫຼິ້ນເພງທີ່ທ່ານມັກຕາມຄຳສັ່ງດ້ວຍສຽງເວົ້າຜ່ານລຳໂພງ Google Home

Hey Google, เรี่มหดต้นไม้

ອອກແບບ

ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະເຮັດໃຫ້ Echo Dot ສະດວກສະບາຍຕໍ່ທຸກໆຫ້ອງໃນບ້ານ.

ຊຸດຜະລິດຕະພັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ

ຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າ

ຄວບຄຸມສູນກາງ

ສະຫວິກຂອບອາລູມີນຽມ

ສະຫວິກຂອບສີທອງ

ບັນດາການແກ້ໄຂອື່ນໆ

Google Home -ຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າ

ລະບົບຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງອັດສະລິຍະ

ຄວບຄຸມຜ້າມ່ານອັດຕະໂນມັດ

ລະບົບຄວບຄຸມແອ-ທໍລະທັດ

ເປີດ/ ປິດເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ

ປ້ອງກັນຂະໂມຍ

ສຽງຫຼາຍໂຊນ

ການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ດອກled16 ລ້ານສີ