Category Archives: Uncategorized @la

5 ຂໍ້ດີຂອງບ້ານອັດສະລິຍະ

ບ້ານອັດສະລິຍະແມ່ນບ້ານທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງແລະເຂົ້າໃຈຄວາມປາດຖະຫນາຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ . ປັດຈຸບັນນີ້ໃນເມື່ອທີ່ເຕັກໂນໂລຢີIoT,ບ້ານອັດສະລິຍະບໍ່ແມ່ນສີ່ງແປກປະຫຼາດສໍາລັບບ້ານຢູ່ໃນປະເທດລາວ.ຜູ້ບຸກເບີກບ້ານອັດສະລິຍະ.ວິທີແກ້ໄຂບ້ານອັດສະລິຍະ Lumi ແລະກຳລັງພັດທະນາໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ. ວິທີການຕິດຕັ້ງຮູບພາບບ້ານອັດສະລິຍະLumi. ຂໍ້ດີຂອງບ້ານອັດສະລິຍະ. 1. ເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍ. ບ້ານອັດສະລິຍະເປັນທີ່ມີອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສາມາດພົວພັນໄດ້ກັບທຸກຄົນ.ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນສະຖານທີ່ເພື່ອເປີດໄຟຫຼືຊອກຫາດີໂມດເພື່ອເປີດຄືນຜ້າມ່ານ,ອຸປະກອນຈະປະຕິບັດງານໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າບ້ານ.ເທັກໂນໂລຍີອັດສະລິຍະຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງບ້ານປະຫຍັດເວລາສໍາລັບການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນ,ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສະດວກສະບາຍຕ້ອງແມ່ນອຸປະກອນອັດສະລິຍະນີ້ເທົ່ານັ້ນການວິໄຈຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ,ສຽງທີ່ມີອໍານາດຂອງທ່ານສາມາດກໍານົດບັນດາອຸປະກອນໃຫ້ເື່ອນໄຫວໄດ້. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນອີກຕໍ່ໄປ. Lumi ນຳໃຊ້ງ່າຍທີ່ສຸດ. 2.ປະຢັດທີ່ສຸດ. ບ້ານອັດສະລິຍະໃຫ້ປະໂຫຍດໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີຂື້ນບໍ່ພຽງແຕ່ອຸປະກອນຕົວຈັບເວລາແຕ່ຍັງສາມາດຈັບເວລາຂອງອຸປະກອນຫຼືເຈົ້າຂອງບ້ານສາມາດເປີດ/ປິດອຸປະກອນໄຟຟ້າໄດ້ທຸກບ່ອນມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າທຸກເດືອນ.ເຄື່ອງປັບອາກາດຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນຍັງສາມາດປັບສະພາບອາກາດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບອາກາດຫຼືປິດອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານອອກຈາກເຮືອນ. [...]

Menu facebookEmail