ບ້ານອັດສະລິຍະ LUMI

ບ້ານອັດສະລິຍະ ຄືແນວໃດ ?

ບ້ານອັດສະລິຍະ ເຮືອນທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນພາຍໃນເຮືອນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ: ຄວບຄຸມລະບົບດອກໄຟແສງສະຫວ່າງ,ຄວບຄຸມລະບົບແອ, ຄວບຄຸມລະບົບເຄື່ອງນ້ຳຮ້ອນນ້ຳເຢັນ, ຄວບຄຸມລະບົບທີວີ, ຄວບຄຸມລະບົບຜ້າມ່ານ, ຄວບຄຸມລະບົບເຄື່ອງສຽງ, ຄວບຄຸມຫ້ອງໄວ້ລົດ, ຄວບຄຸມລະບົບເຄື່ອງຫົດນ້ຳ, ປ່ຽນຖ່າຍສະນ້ຳອ່າງລອຍນ້ຳ…ຄົບທຸກປະເພດ,ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ສະຖານທີ່ໃດ Smartphone ກໍ່ສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ ແລະ ສາມາດຝັງຄວາມເວົ້າເຈົ້າຂອງເຮືອນໄດ້ອີກ.

AMAZON ECHO DOT

ລໍາໂພງAmazonຄວບຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າແມ່ນລໍາໂພງອັດສະລິຍະທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມງ່າຍດາຍ Alex Alexa ,ອັດສະລິຍະຈະຟັງແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

GOOGLE HOME Voice Control

ເຮືອນອັດສະລິຍະ Lumi ນີ້ຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານລຳໂພງ Google Home ກັບລຳໂພງ Mini. ພິເສດແມ່ນສຽງເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທທີ່ Google ໄດ້ນຳອອກມາໃຊ້ແລ້ວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເຊັນເຊີປະຕູເຮືອນ ແລະ ຮົ້ວ

ທຸກອາການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຕູຈະຖືກສົ່ງໄປຫາໂທລະສັບ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານໂໝດ
ການປ້ອງກັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ທຸກອາການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຕູຈະຖືກສົ່ງໄປຫາໂທລະສັບ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານໂໝດ
ການປ້ອງກັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ດອກໄຟ LED 16 ລ້ານສີແສງສະຫວ່າງ

ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານກາຍເປັນເຮືອນທີ່ມີສີສົດໃສ 16 ລ້ານສີຕາມຕົວເລືອກຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃນງານໆ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນທ່ານສາມາດກຳນົດເວລາ ຫຼື ປ່ຽນສີຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດສໍາລັບອາກາດ - ເຄື່ອງປັບອາກາດ - ໂທລະພາບ

ອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງທີ່
ເປັນການຄວບຄຸມທາງໄກທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເຄື່ອງແອ, ພັດລົມ, ໂທລະພາບຜ່ານທາງໂທລະສັບອັດສະລິຍະຫຼືຄວມຄຸມໂດຍສຽງເວົ້າຂອງທ່ານ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເຊັນເຊີການເຄື່ອນໄຫວ

ເມື່ອຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີແລ້ວມີການເຄື່ອນໄຫວມັນຈະເປີດດ້ວຍອັດຕາໂນມັດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ເຊັນເຊີການເຄື່ອນໄຫວ

ເມື່ອຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີແລ້ວມີການເຄື່ອນໄຫວມັນຈະເປີດດ້ວຍອັດຕາໂນມັດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຜ້າມ່ານຄວບຄຸມອັດຕາໂນມັດ

ທຸກເຊົ້າຜ້າມ່ານຈະປຸກທ່ານ ແລະ ປິດໃນເລລາກາງຄືນດ້ວຍອັດຕາໂນມັດ. ທ່ານສາມາດເລືອກເວລາຕັ້ງໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ລະບົບສຽງຫຼາຍໂຊນ

ທຸກໆມື້ທີ່ທ່ານເລີກຈາກ
ວຽກງານກັບເມືອບ້ານທ່ານ
ຈະພົບກັບເຄື່ອງສຽງ ແລະ ດົນຕີທີ່ໜ້າຮັກດັງທົ່ວບ້ານ.

READ MORE

ທຸກໆມື້ທີ່ທ່ານເລີກຈາກ
ວຽກງານກັບເມືອບ້ານທ່ານ
ຈະພົບກັບເຄື່ອງສຽງ ແລະ ດົນຕີທີ່ໜ້າຮັກດັງທົ່ວບ້ານ.

READ MORE

ເຫດຜົນການເລືອກ LUMI