ການແນະນຳ

ແບ່ງປັນຄວາມໄຜຝັນຈາກວັນເວລາກິນແລະນອນຢູ່ຫ້ອງທົດລອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີຮ່າໂນ້ຍເຊິ່ງທັງສາມສະມາຊິກ Robocon ປີ 2018 ໄດ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ, ຕ້ອງການສ້າງຜະລິດຕະພັນນີ້ຢູ່ທີ່ຫວຽດນາມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ການແນະນຳ

ແບ່ງປັນຄວາມໄຜຝັນຈາກວັນເວລາກິນແລະນອນຢູ່ຫ້ອງທົດລອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີຮ່າໂນ້ຍເຊິ່ງທັງສາມສະມາຊິກ Robocon ປີ 2018 ໄດ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ, ຕ້ອງການສ້າງຜະລິດຕະພັນນີ້ຢູ່ທີ່ຫວຽດນາມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

LUMI'S PARTNER

 

ໃບຢັ່ງຢືນ EC

Lumi ຫວຽດນາມ-ບ້ານອັດສະລິຍະທໍາອິດໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາເພື່ອບັນລຸການຢັ່ງຢືນຈາກ CE.

.
ສີນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ມີມາດຕະຖານໃນປະເທດເອີຣົບ.

 

ໃບຮັບຮອງຈາກ UL

ບ້ານອັດສະລິຍະທໍາອິດຢູ່ຫວຽດນາມແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງຈາກ UL

ອະນຸມັດສໍາລັບການສົ່ງອອກໄປ 104 ປະເທດທົ່ວໂລກ.