PROJECTS LUMI VIETNAM COOPERATED

Lumiລາວຕັ້ງຊຸດໂຊລູຊັນອັດສະລິຍະສໍາລັບບັນດາໂຄງການແລະໂຄງການອັນລັບໜຶ່ງເຊັ່ນສຳນັກງານໂຮຈິມິນ,Flamingo, ແລະອື່ນໆ…

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

VIDEOໜ້າທີ່ສົນໃຈ.

ລວມທັງວິດີໂອທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດທັງຫມົດລວມທັງວີດີໂອທີ່ໂດດເດັ່ນ, TVC, ວີດີໂອຂ່າວ, ຕອນຕ່າງໆ, ….