📣📣LUMI ໄດ້ເປີດເປັນທາງການຮັບຮອງຈາກ GOOGLE📢📢

👉ເປັນບໍລິສັດທໍາອິດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຫວຽດນາມທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Google “Works with the Google Assistant” ຜູ້ຊ່ວຍ Voice Control, Lumi ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຂອງ Google.


👉ເຮືອນອັດສະລິຍະ Lumi ນີ້ຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານຜູ້ຊ່ວຍ Google Assistant Voice control ໃນພາສາທັງຫມົດ, ພິເສດແມ່ນສຽງເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທທີ່ Google ໄດ້ນຳອອກມາໃຊ້ແລ້ວ.
👉ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນອັດສະລິຍະ Lumi ທັງຫມົດຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຊ່ວຍ ຂອງ Google ດ້ວຍສຽງເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທ.
👉ລະບົບໄຟແສງສະຫວ່າງແມ່ນເປີດ / ປິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ: : “Ok Google, ເປີດດອກໄຟຫ້ອງນອນ” ລະບົບຜ້າມ່ານຫຼືແອ, TV, ໝໍ້ນ້ຳອຸ່ນ…ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງໄວວາດ້ວຍສຽງເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທ.


🎉🎉 ລູກຄ້າສົນໃຈກະລຸນາຝາກເບີໂທລະສັບໄວ້ !!!!

……………………………………………….
💐💐ເຮືອນອັດສະລິຍະ LUMI LAOS💐💐
📬ສະຖານທີ່:ບ້ານໂພນເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📞Hotline: 030 947 9999 ,☎️WhatsApp :020 9133 7999
📧Website:lumilaos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *